Rafaelo Group

Rafaelo 2002 sh.a është një kompani, e cila ka rritur nga dita në ditë numrin e klientëve dhe në të njëjtën kohë duke mbajtur me përgjegjësi të madhe dhe duke zbatuar me saktësi afatet e përcaktuara në kontratë, si dhe duke u përpjekur për të rritur cilësinë dhe për të patur një avantazh ndaj konkurrentëve të tregut. Ne synojmë të shtojmë inovacionin, përgjegjësinë, teknikën dhe modalitetin e tij më të fundit në tregun aktual shqiptar. Kërkesa për të rritur cilësinë dhe për të qenë sa më afër konsumatorit janë parimet themelore të kompanisë, e cila fillon të rrisë kërkesat e saj bazuar në furnizimin e cilësisë dhe sipas standardeve më të fundit evropiane të materialeve të ndërtimit, prodhuesit më me reputacion të Evropës, të cilët aktualisht luajnë një rol të rëndësishëm në furnizimin e tregjeve Europiane me rigorozitet, cilësi dhe korrektësi ndaj furnitorëve të tyre.